welkom

transitiegroep
geel

visie / missie

Wij dromen van een samenleving, waar de magie van het Leven terug geëerd wordt, waar we opgroeien naar mensen die hun innerlijk kompas vinden en volgen, zodanig dat het wonder dat bedoeld is, zich in alle schoonheid kan manifesteren door ons.

Een levend eco-systeem, waar wij als super-samenwerkers, in harmonie leven met flora en fauna. Bewust en zich bevrijdend van alle afgesplitste (mind-)programma’s en conditioneringen, die niet bijdragen aan de eenheid die we zijn in alle uniekheid en diversiteit.

Met de transitie-groep Geel
beogen we de volgende 
ambitieuze doelstelling:

De lokale, (bottom-up) opbouw van een GEZONDE SAMENLEVING, waar:

1. Het Centrum de BRON VAN HET LEVEN is. (Het wonder dat ons hart doet kloppen, die intelligentie die embryo's en fotosynthese ontwerpt,...)

2. Een samenleving waar:
Ons HART het kompas is: wat wil er doorheen ons hart gemanifesteerd worden? (Vrijheid is een essentiële voorwaarde om keuzes te kunnen maken vanuit liefde.)

3. Een samenleving waar:
 Er een BROEDPLEK is voor onderzoek naar gezonde, menselijke relaties, voorbij trauma, conditioneringen, en afgesplitste patronen.
We omarmen en bestuderen alle moeilijkheden want juist hier liggen de mogelijkheden om gestagneerde energie terug in beweging te krijgen, om afsplitsing terug te verbinden.
Steeds opnieuw weer bereid om de polarisatie te overstijgen en de externe vijand te zien als onderdeel van het Zelf op weg naar (of meer bewust van) eenheid.
Een samenleving waar:
4. We harmonie nastreven met flora en fauna. We zijn ons bewust dat we een onderdeel zijn van een LEVEND ECO-SYSTEEM, waar alles met alles verbonden is.

Een samenleving waar:
5. We steeds meer WAKKER worden:
Bewust van wie we werkelijk zijn, van onze creatie-kracht.
Alert voor angstverhalen die beperkend zijn in onze creatie-kracht.
(Aware but focussed)

Een samenleving waar:
6. We steeds weer de intentie hebben om POLARISATIE TE OVERSTIJGEN.
Herkennen en omarmen van het spanningsveld waarbinnen de verandering plaats heeft en alles in beweging wordt gezet.
De externe vijand zien we als onderdeel van het Zelf, dat zich steeds meer bewust wordt van de eenheid

Een samenleving waar:
7. De externe chaos een afspiegeling is van ons innerlijk transitie-traject, van de illusie van afsplitsing naar het bewustzijn van éénheid. 
Alle externe angst-scenario’s zijn enkel een uitnodiging om uit onze survival-modus te komen en zich vervloeit te voelen met de magische, steeds weer in verandering zijnde schepping
(zelfs voorbij de dood).
Hoe kunnen de maatschappelijke moeilijkheden de mest zijn voor de bloem die tot ontwikkeling kan komen? 
Hoe kunnen ze gezien worden als noodzakelijke barensweeën voor de geboorte van een nieuwe tijd, ...EEN GEZONDE SAMENLEVING?

actie

We trachten dit te bereiken door:

1. Concrete lokale acties voor gezonde samenleving (samentuinen, voedselbos, permacultuur, lokale economie, holistische gezondheidszorg en educatie,...) onder de vorm van werkgroepen.
2. Support voor verdieping, verbinding, empowerment, heling.
3. In samenwerking met bestaande initiatieven.

een nieuwe tijd

wil jij mee de verandering  worden die je rondom wil zien?

transitie-groep geel

©Transitie-groep Geel
info@transitiegroep-geel.be

Wil u mee bijdragen bij deze transitie

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Close